SERVICES

Deman, Batuk, Selesema, Sakit tekak

Saringan HIV Pra-Perkahwinan

Pemeriksaan Kesihatan (Medical Check-Up)

Kes Ringan & Walk-In (Pesakit Luar)