INTERNAL MEDICINE

Jabatan Perubatan Am

GENERAL SURGERY

Jabatan Pembedahan Am

PAEDIATRIC

Jabatan Pediatrik

O&G

Jabatan Obstetrik & Ginekologi

ORTHOPAEDIC

Jabatan Ortopedik

OPHTHALMOLOGY

Jabatan Oftalmologi

OTORHINOLARYNGOLOGY (ENT)

Jabatan Otorinolaringologi

PSYCHIATRY

Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental

CARDIOLOGY

Jabatan Kardiologi

DERMATOLOGY

Jabatan Dermatologi

ENDOCRINOLOGY

Jabatan Endokrinologi

NEPHROLOGY

Jabatan Nephrologi

PLASTIC SURGERY

Jabatan Pembedahan Plastik

BREAST SURGERY

Jabatan Pembedahan payudara

DOKTOR / SERVIS

PROF. DR. NORLIA BINTI ABDULLAH