Jabatan Pesakit Luar (JPL)

Kes Ringan, Prosedur, Saringan Pra-Perkahwinan & Kesihatan

Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga (BPKK)

Jagaan kesihatan ibu, anak dan wanita (baru, ulangan dan cicir)