Jabatan Pesakit Luar (JPL)

Kes Ringan, Prosedur, Saringan Pra-Perkahwinan & Kesihatanr

Klinik Ibu dan Anak

First Antenatal Booking (New Case)

Lain-Lain

Physiotherapy, Occupational Therapy

DOKTOR / SERVIS

KES RINGAN DAN PELBAGAI

Procedure (Injection/CBD/Ryles tube)

Procedure (Dressing)

Saringan Pra-Perkahwinan (Pre-marital Test)

Saringan Kesihatan (Medical Check up)