PERKHIDMATAN

Kes Ringan & Pesakit Luar (Walk-In)

Pemeriksaan perubatan (Medical check-up)

Saringan HIV pra-perkahwinan