PERKHIDMATAN

Kes Ringan & Walk in ( Pesakit Luar) Kecuali Kes Demam/Kecemasan/COVID

Procedure (Dressing)

Pemeriksaan Kesihatan (Medical Check-Up)

Saringan Pra Perkahwinan