SERVICES

PENGIMEJAN DIAGNOSTIK (XRAY)

Pemeriksaan Kesihatan (Medical Check up)

Saringan Pra-Perkahwinan

Kes Ringan & Walk In (Pesakit Luar)