DOKTOR / SERVIS

Perkhidmatan Pemulihan Carakerja

Perancang Keluarga

Pemeriksaan Saringan PAP SMEAR

Skim Peduli Kesihatan (PeKa B40)

Perkhidmatan Fisioterapi

Saringan HIV Pra-Perkahwinan

Pemeriksaan Saringan Covid

Pemeriksaan Kesihatan

Radiologi