JABATAN

Jabatan Pesakit Luar

Kes pesakit luar - pelbagai, Kes penyakit kronik, Prosedur, Pemeriksaan kesihatan (Medical check-up), Saringan HIV pra-perkahwinan, Saringan kontak tibi, Khidmat berhenti merokok.

Klinik Ibu dan Anak

Temujanji Pindah masuk/temujanji semula keciciran imunisasi (dibawah program imunisasi kanak-kanak kebangsaan kebangsaan malaysia)