DOKTOR / SERVIS

DEFAULTER DM

DEFAULTER HPT

PEKA B40 (SYARAT:PENERIMA BSH)

MGTT MCH

KES RINGAN & WALK-IN (PESAKIT LUAR)

SARINGAN PRA-PERKAHWINAN

Pemeriksaan Kesihatan (Medical Check Up) Pra-pekerjaan/Pra-Universiti