SERVICES

KES RINGAN & WALK-IN (PESAKIT LUAR)

SARINGAN PRA-PERKAHWINAN

Pemeriksaan Kesihatan (Medical Check Up) Pra-pekerjaan/Pra-Universiti

RADIOLOGY (X-RAY)