PERKHIDMATAN

KLINIK PPC

KLINIK VIRTUAL (MCH)

KLINIK VIRTUAL (FARMASI)

KLINIK HYPERTENSION 2023

KLINIK KONTAK TB

KLINIK VIRTUAL (DIETETIK)

KLINIK LATENT TB

KES RINGAN & WALK-IN (PESAKIT LUAR)

SARINGAN PRA-PERKAHWINAN

Pemeriksaan Kesihatan (Medical Check Up) Pra-pekerjaan/Pra-Universiti

RADIOLOGY (X-RAY)