Jabatan Pesakit Luar

Kes ringan dan pelbagai, prosedur

Saringan Kesihatan

Pemeriksaan perubatan (Medical check-up)