JABATAN

KLINIK PESAKIT LUAR (OUT PATIENT DEPARTMENT)

Kes Ringan & Walk-In (Pesakit Luar) , Kes Defaulter

SARINGAN DAN PEMERIKSAAN

Medical Check Up, Pra Perkahwinan, Memo Kesihatan, OKU, Lesen Memandu