JABATAN

UNIT PESAKIT LUAR (OUTPATIENT DEPARTMENT)

KES RINGAN & PELBAGAI, TERCICIR TEMUJANJI,PROSEDUR (DRESSING & LAIN-LAIN)

SARINGAN/PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN KESIHATAN ,SARINGAN PRA-PERKAHWINAN, PAP SMEAR

PERKHIDMATAN KLINIK DI KK AMPANGAN

KLINIK OBESITI, PEKA B40,KLINIK BERHENTI MEROKOK, KLINIK PERANCANG KELUARGA