DOKTOR / SERVIS

PROSEDUR (DRESSING & LAIN-LAIN)

KLINIK PERANCANG KELUARGA

PAP SMEAR

KLINIK BERHENTI MEROKOK

TERCICIR TEMUJANJI

PEKA B40

KES RINGAN & PELBAGAI (JABATAN PESAKIT LUAR)

KLINIK OBESITI

SARINGAN PRA-PERKAHWINAN

PEMERIKSAAN KESIHATAN (Medical Check-Up)